Vi samler på medarbejdere, der er stolte af deres arbejde

Da Morten Eis startede rengøringsfirmaet Renomé for 19 år siden, var det med
en ambition om at skabe branchens bedste arbejdsplads. I dag synes han, at
det er lykkedes, men der stadig skal arbejdes med medarbejdernes trivsel.

“Jeg var træt af mediernes negative fokusering på dårlige arbejdsvilkår i
rengøringsbranchen. Selvfølgelig kan man skabe gode arbejdspladser indenfor denne
branche også”. Morten Eis, Direktør

I dag har virksomheden knap 50 ansatte og ancienniteten blandt medarbejderne er høj.
Faktisk har 12 af dem, været ansat i Renomé i over 10 år.

“Vi har ikke stor udskiftning blandt vores medarbejdere. Vi er lykkedes med at skabe en
arbejdsplads, hvor folk gerne vil blive”. Morten Eis, Direktør

Gennem tæt dialog med medarbejderne har virksomhedens ledelse en god fornemmelse af,
hvor medarbejderne er i deres liv. Er de det rigtige sted?. Hvordan ser deres hverdag ud? Er
der en god balance mellem arbejde og privatliv? Alt sammen afgørende paramenter for
medarbejdernes trivsel.

“Medarbejderne kan godt lide nærhed, åbenhed og konstruktiv kritik. De skal føle sig
værdsat. Vi tænker i det hele menneske, for så kan vi også tiltrække de bedste
medarbejdere”.Morten Eis, Direktør

Og det bliver bakket op af virksomhedens medarbejdere.
“Jeg er glad for at gå på arbejde, og jeg er også glad, når jeg går hjem. Man skal helst være
lidt gladere, når man går hjem, end da man kom. Det giver flere gode end dårlige dage. Det
giver energi, lyst og overskud til at være en god kollega, som gerne er omstillingsparat, og
giver en ekstra hånd, hvor der er brug for det”. Lonnie Kollerup, Servicemedarbejder


Men selvom Morten Eis synes, at han er godt på vej til at indfri ambitionen om at skabe
branchens bedste arbejdsplads, så er der stadig ting, der kan forbedres.
“Vi vil gerne vokse og være dobbelt så store, som vi er nu. Det skal ske samtidig med, at vi
bibeholder ambitionerne. Derfor skal vi være bedre til at måle på medarbejdertilfredsheden
og trivslen. Så vi får konkrete svar på tilstanden i virksomheden. Vi skal jo blive bedre, der
hvor vi falder igennem. Derfor vil vi måle på trivslen hver 6 måned, så vi ledelsesmæssigt
hurtigt kan handle på det, som medarbejderne føler, kan blive bedre”.Morten Eis, Direktør

© Copyright - RENOMÉ
Call Now Button